Nordenden av Østensjøvannet i morgendis

Oslo våtmarkssenter er ett av de fem autoriserte nasjonale våtmarkssentre i Norge. Våtmarkssentrene er støttet av Klima- og miljødepartementet og administreres av Miljødirektoratet.

Våtmarkssenteret inngår i satsningen på å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og å skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av våtmarker.
Senteret utfører flere oppgaver:
- utstillinger om våtmark
- gjennomfører undervisning av barnehager, skoler, guidede turer for næringliv og publikum
- bistår i bekjempelse av fremmede arter
- arrangerer familiedager og mye mer

storoykilenweb
Den grunne bukten Storøykilen der Lilløyplassen naturhus ligger midt i bildet, helt nede ved vannet.

To avdelinger


Senteret i Osloregionen henter støtte fra sterke lokale krefter. Lokalene befinner seg på
Lilløyplassen naturhus på Fornebu (Oksenøyveien 100, 1366 Lysaker) og Østensjøvannet våtmarkssenter (Enebakkveien 278, 1187 Oslo).

bygninger
Lilløyplassen ved Storøykilen og våtmarkssenteret på Bakkehavn ved Østensjøvannet.

Følg oss på Facebook:
Lilløyplassen og Østensjøvannet